Inför 2024:

Årsmötet är planerat till torsdagen den 22 februari kl 18.30 i klubbstugan.

Vårens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 16 maj kl 18.30.

Höstens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 12 september kl 18.30.                                        

Vårstädning: Klubbdag Lördagen den 4 maj kl 10-15. Utomhusjobb.

Reservdag Vårstädning: Söndagen den 12 maj kl 10-15.

Höststädning: Klubbdag Lördagen den 5 oktober kl 10-15.

Reservdag Höststädning: Söndagen den 13 oktober kl 10-15.            Info 2024-03-05

Årsmötesprotokollen och medlemsmötesprotokollen finns inne i Klubbhuset. Styrelsen består av:

Ordförande Anders Sohlin  vald 2024-2025

Vice ordförande Christer Olofsson vald 2024

Sekreterare Pierre Hedqvist 2024

Kassör Kent Hörnström, vald 2024-2025

Ledamot Hans Haugen vald 2024-2025

Ledamot Hans Ove Sandin vald  2024-2025

Ledamot Ove Ångman vald 2024-2025

Styrelsesuppleant Jörgen Ullberg, vald 2024

Styrelsesuppleant Johan Bergström vald 2024

Revisor Kurt Eriksson, vald 2024-2025

Revisor Anders Lindahl, vald 2024-2025

Valberedning Lars Hammar sammankallande vald 2024

Följande funktionärer valda tills avsägning sker:

Anläggningsansvariga: Bengt Hellström och Kristina Hellström

Båthusansvariga: Johan Bergström och  Jörgen Ullberg

Hamnkapten: Pierre Hedqvist

Miljöombud: Ronney Kull

Uthyrningsansvarig: Bengt Hellström

Utbildningsansvarig: Karl-Göran Bergström

Festkommitté: Tove Svedin/Klingsby

____________________________________________________________________________


Lite information 2024:

Klubbstugan har sedan 2022 en handikappanpassad entré. 

En boulebana är iordningsställd för att ge oss möjligheter att ha lite gemenskap. 

Klubbens tre kanoter hyrs ut under sommaren.

5 st cyklar lånas ut till gäster och medlemmar. En cykelkärra är skänkt av ICA Rosen, Nyland, för transport av varor eller skjuts av barn.


FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN!

Se till att Du tömmer Din egen båt, inte tjuven! Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och ha spårsändare. Sitter motorn kvar på båten? Se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås. Förvara helst motorn inlåst. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Din båt under vinterförvaring. Upprätta ett "båtkort" där Du skriver in alla uppgifter om Din båt, motor, utrustning och märkning. Då kan Du snabbt anmäla om något blir stulet. Fotografera gärna Din båt med utrustning. 


VIKTIG INFORMATION! 

Att se till Din båt både i båthus och utomhus borde vara självklart för alla båtägare. Om ekipaget står utomhus ska båten täckas med presenning och kunna klara is och snö. Båten är ju en investering för att ha nytta och nöje under sommaren. Därför får vi inte glömma att se till båten under vintern, att kontrollera så det inte uppstår problem inför kommande båtsäsong.

Väl mött på BK-Flottaren!