Styrelsen 2024


Ordförande Anders Sohlin 070-5668042

Sekreterare Pierre Hedqvist 073-0298342

Vice ordförande  Christer Olofsson 073-1466205

Kassör Kent Hörnström, 070-534 22 40

Ledamot Hans Ove Sandin 070-5203093

Ledamot Ove Ångman 0703280724

Suppleanter: Johan Bergström 0705113920

Suppleanter: Jörgen Ullberg, 070-831 52 75

Miljöombud Ronny Kull 0702312824

Anläggningsansvarig Bengt Hellström 0703046526

Uthyrningsansvarig Kristina Hällström 0731466205