Historia

Året var 1988. Tankar på att bilda en båtklubb fanns bland några båtägare i området Nyland/Sandslån. Ute på Sandslåns södra ö fanns ett industriområde som stod oanvänt sedan flottningen upphörde 1982. Börje Nilsson med sonen Anders samt några fler båtägare fann detta område som ett perfekt ställe för en båtklubb. Börje som arbetade inom fastighetsbranschen, hade många kontakter för att skaffa material till rimliga priser. Han samlade in överblivet material som kunde återanvändas i en båtklubb.

Klubben bildades den 14 september 1988. Det första mötet hölls på skolan i Sandslån. Namnförslaget som antogs, gavs av Nils-Erik Hellström i Nyland. Ordförande blev Anders Nilsson. Vi var ca 50 medlemmar det första året och medlemsavgiften låg på 100:-. Vi växte sedan snabbt till över 100 medlemmar.

Ett gäng eldsjälar arbetade målmedvetet för att få igång verksamheten. Börje Nilsson, Anders Nilsson, Bengt Björklund, Göran Viklund, Conny Jelleryd, Hasse Wedin och Kjell-David Uhlin var några av de drivkrafter i början. Bengt Björklund är mannen bakom bommarna på medlemsbryggorna. En hög standard på byggnaderna gav oss dagens välskötta anläggning, något som vi stolt kan jobba vidare med och utveckla. Hasse Wedin ritade klubbens logga.

Den 29 november 1988 blev klubben antagen till VBF (Västernorrlands Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen). Den 9 januari 1989 träffade Anders Nilsson Kramfors Kommuns representanter och fick arrendera den plats som vi besitter i dag.


Bygget av klubbstugan, båthuset och sjöbodarna påbörjades 1989. Klubbstugan var ursprungligen en barack på Väjafabriken som skulle bort. Börje Nilsson tog rätt på baracken som transporterades sjövägen till Sandslån. Sjöbodarna består av tre kurer som inköptes av Skanska, och ALU-arbetare byggde taken. 

Bygget av båthuset var en dyrbar planering och de båtägare som då fanns som medlemmar i klubben, satsade en summa pengar för att bygga ett ordentligt båthus. Byggnadsmaterial kunde anskaffas till ett billigt pris genom Börje och Anders Nilsson.

De första åren var fredagskvällarna vikta för gemytlig samvaro på klubben. Man grillade, samtalade och planerade för framtiden. Det arrangerades eskadrar till Sollefteå m. m.

Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

Klubbverksamheten fordrade transportmedel för båtvagnarna, och Anders fick tips på en begagnad traktor hos Klockestrands Såg o Hyvleri som pappa Börje inspekterade (1996). Traktorn köptes in till klubben. Börje ordnade även jordmassor för att planera marken till en jämn och snygg plan, och gräsmattor anlades. Flera gamla träd räddades, bl.a. de stora tallarna som finns framför och bakom klubbstugan. Planteringar ordnades. Bitto Olofsson skänkte rosenbuskar. Hasse Wedin planterade även andra buskar. Drivmedelsstationen som drevs av klubben via Torbjörn Ahlström, kom till år 1992. Den servicen ökade attraktionen för klubben och är ännu en viktig del i verksamheten.

Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

”Styrhytten” byggdes genom ett arbetsprojekt 1999. Hasse Wedin och Curt Strindlund snickrade ihop denna unika byggnad på kajen, som används flitigt av besökande.


Ett bolag bildades år 2004 i klubben med Anders Nilsson som vd, och Göran Viklund, Kjell-David Uhlin, Conny Jelleryd och Rolf Ekholm som styrelseledamöter. Kramfors Kommun sålde hela Sandslåns södra ö till bolaget. År 2008 avstyckades ön och klubben fick nästan halva ön som sitt klubbområde. Andra halvan köptes av krögaren på ön. Detta bolag såldes 2009.

År 2005 arrangerades en eskader från Härnösand i samarbete med ISKA-ABF. Detta skedde i samband med Ö-Festen som klubben arrangerade tillsammans med krögaren på ön. Bl.a. deltog dåvarande landshövding Gerhard Larsson, som landsteg på Sandslån från Stridsbåt 90. Samtidigt firades 100-årsminnet av unionsupplösningen Sverige-Norge, och en delegation tog sig till ön Lilla Norge där Hemvärnet sköt salut. Då räknades in 105 båtar totalt vid Sandslåns bryggor, inklusive klubbens båtar.

Från år 2005 fram till 2015 har klubben arrangerat Ö-Festen i augusti månad.

2007/2008 arbetare en grupp medlemmar med att gjuta flytblock och byggde en ny medlemsbrygga med bommar som sattes i sjön våren 2008.

Anders Nilsson var ordförande för klubben i hela 20 år, 1988-2008. Därefter valdes Ove Vesterman till klubbens ordförande, tidigare vice ordf.


År 2009 inköptes en begagnad traktor och kranbil. En bättre traktor var nu nödvändigt för verksamheten då den förra tjänat ut efter 20 år.

Samma år hämtades utescenen ”Tonum” från Kramfors centrum till klubbens område. Ove Vesterman lånade pråmar och Göran Viklund transporterade med sin båt från Kramfors kaj. 

Även bearbetade järnbalkar hämtades. Christer Olofsson körde kranbilen för alla lyft. Nylands Järnaffär bistod med lastbil. 

Utescenen fick år 2010 namnet ”Flottarscenen” som resultat av en namngivartävling.

Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

År 2013 fick klubben en uppdatering av denna hemsida via en händig klubbmedlem! Samma år sattes en mastkran upp vid kajen.

2014 upprustades Styrhytten med nytt tak bl. a. En handikappkran iordningställdes på kajen och en handikapptoalett kom till när dusch och toaletten på baksidan av klubbstugan renoverades. En pump för latrintömning placerades på kajen.

2016 byggdes en solaltan utanför den inglasade verandan på klubbhuset. Även en handikapp-ramp monterades i anslutning till denna altan vilket gjorde det möjligt för rullstolsburna att ta sig in i klubbstugan!

Mer verksamhet skedde i Järnverkstaden från 2016, då smeden Anders Bergqvist började använda verkstaden allt mer för tillverkning av smidesdetaljer.

2017 rensades gamla björkar bort vid Järnverkstaden och på de höga stubbarna byggdes ute-bord. Även ett sådant bord byggdes nära gästköket på kajen, där en tall hade kapats.

Sommaren 2017 påbörjades renovering av medlemsbryggan vid land mellan tankstationen och Styrhytten. Ett EU-projekt via Kramfors Kommun på tre år startade och avslutades 2019. Även bryggan vid Järnverkstaden där Ådalen III har hemmahamn renoveras som sista åtgärd i detta projekt. Vintern 2018-19 låg Ådalen III vid båtklubbens gäst-kaj under reparationerna.

Senhösten 2017 monterades ett större förvaringstält innanför staketet för förvaring av båtar bl.a. Hösten 2018 monterades plåt över detta förvaringstält som tak/vägg mot snö o regn.

Under 2018 byggdes handikappramp runt Sjöbodarna och låga bryggan vid gästkajen bytte riktning mot Kungsgårds-viken istället för mot Box. Band monterades av dykare på våra bojar och farledsmarkeringar samt vissa bryggförankringar. 

Den 13 mars 2019 byttes den gamla kaffeautomaten ut mot en nyare begagnad automat, då den gamla läckte vatten och orsakade elavbrott.

Sommaren/hösten 2019 iordningställdes en flotte för lustresor på vattnet i närheten av vår marina. En låg brygga lades vid rampen. Medlemmar byggde en litet ute-rum med bord och bänk vid klubbstugan/bastun. Bordet står på stubben av en av björkarna som kapades på grund av ålder. Flera björkar kapades som blev ved i vedboden. Vår tidigare beachbollbana planerades till en gräsmatta, då matjord skänktes av medlem Kurt Eriksson. Rampen fick en "ansiktslyftning" med skänkt oljegrus, som även räckte till "golv" i tälthallen. Medlemsbryggornas plank skruvades fast då spikskallarna orsakade olycksfara på bryggorna. Vi fick installerat wi-fi och kamerabevakning på området.

Sommaren 2020 flyttade turbåten Ådalen III sin hemmahamn från Sandslån till Öd, Kramfors. Hösten 2020 installerades vattenmätare för klubbens räkning på klubbområdet. En boulebana iordningställdes på området för medlemmar och gäster.

Åren 2021-2022 spred sig pandemin över världen, den s.k. Coronabakterien. Det medförde att vi fick skjuta på möten för medlemmar. Därför skedde årsmöte för 2021-2022 vid samma tillfälle med alla val av funktionärer för de olika åren. I övrigt förekom underhåll på klubben genom några medlemmar som skött de akuta och förbättrat det som fordrats. Klubbens traktor har fått en rejäl genomgång vilket var välbehövligt, då klubben är i ett stort behov av en fungerande traktor.

Sammanställt 2011-09-24 Lilian Vesterman

Reviderades 2014-07-21, 2018-01-22, 2018-05-28, 2019-03-14, 2019-10-12, 2021 01 01, 2022 12 09