GÄSTHAMNSAVGIFT 

100 kr/dygn. El 20 kr. Betalas i lådan vid klubbstugans ingång. Skriv också i Gästboken! I gästhamnsavgiften ingår användning av tvättstuga, handikapplyft, latrintömning, gäst-kök, gäst-toa och färskvatten i hamnen. "Styrhytten" kr används gratis. Betala gärna med "SWISH", NR 123 453 6017, ange namn och orsak.

 

BASTU

50 kr per person. Begränsad tid 2 timmar!

Ring Bengt, 070-304 65 26, för koden till låset. Betalas i lådan vid klubbstugans ingång. Bastun städas och låses efter användandet. Betala gärna med "SWISH", NR 123 453 6017, ange namn och "BASTU".

 

KANOTER

3 st kanoter uthyres med paddel och flytvästar. Kostnad per kanot för 12 timmar 50 kr, för 24 timmar 100 kr. Ring Bengt, 070-304 65 26. Betala gärna med "SWISH", NR 123 453 6017, ange namn och orsak.

 

ÖVERNATTNINGSRUM

200 kr/dygn för 1-4 personer (lakan o handduk 50 kr per person). Rummet har 2 våningssängar. (Bokas via Bengt, 070-304 65 26, betalas i lådan vid klubbstugan.)

 

HUSVAGN/HUSBIL GÄSTER 250 KR/DYGN inkl el.

Betalas i lådan vid klubbstugan, eller via "SWISH", NR 123 453 6017, ange namn och reg.nr.

HUSVAGN/HUSBIL FÖR MEDLEMMAR: 200 kr/dygn, el ingår.

 

KLUBBSTUGAN

För kurser 100 kr per kväll, för föreningar/företagsfester 400 kr/dygn och för enskilda fester 300 kr/dygn.

Klubbstugan kan hyras efter höstens Klubbdag fram till vårens Klubbdag. Stugan hyrs dygnsvis från kl 12.00 – 12.00 dagen efter och bokas via Bengt, 070-304 65 26. Faktureras via klubbens kassör. Stugan städas efter varje hyrestillfälle.

 

OBS: Duschen på ”baksidan” av klubbstugan har myntautomat: 5:- för 3 minuter. Ha 5-kronor till hands!


Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

Klubbstugan färdigbyggd.

HISTORIA

Året var 1988. Tankar på att bilda en båtklubb fanns bland några båtägare i området Nyland/Sandslån. Ute på Sandslåns södra ö fanns ett industriområde som stod oanvänt sedan flottningen upphörde 1982. Börje Nilsson med sonen Anders samt några fler båtägare fann detta område som ett perfekt ställe för en båtklubb. Börje som arbetade inom fastighetsbranschen, hade många kontakter för att skaffa material till rimliga priser. Han samlade in överblivet material som kunde återanvändas i en båtklubb.

Klubben bildades den 14 september 1988. Det första mötet hölls på skolan i Sandslån. Namnförslaget som antogs, gavs av Nils-Erik Hellström i Nyland. Ordförande blev Anders Nilsson. Vi var ca 50 medlemmar det första året och medlemsavgiften låg på 100:-. Vi växte sedan snabbt till över 100 medlemmar.

Ett gäng eldsjälar arbetade målmedvetet för att få igång verksamheten. Börje Nilsson, Anders Nilsson, Bengt Björklund, Göran Viklund, Conny Jelleryd, Hasse Wedin och Kjell-David Uhlin var några av de drivkrafter i början. Bengt Björklund är mannen bakom bommarna på medlemsbryggorna. En hög standard på byggnaderna gav oss dagens välskötta anläggning, något som vi stolt kan jobba vidare med och utveckla. Hasse Wedin ritade klubbens logga.

Den 29 november 1988 blev klubben antagen till VNBF (Västernorrlands Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen). Den 9 januari 1989 träffade Anders Nilsson Kramfors Kommuns representanter och fick arrendera den plats som vi besitter i dag. Från år 2005 äger båtklubben marken för anläggningen.

Bygget av klubbstugan, båthuset och sjöbodarna påbörjades 1989.

Klubbstugan var ursprungligen en barack på Väjafabriken som skulle bort. Börje Nilsson tog rätt på baracken som transporterades sjövägen till Sandslån. Sjöbodarna består av tre ”kurer” som inköptes av Skanska, och ALU-arbetare byggde taken.

Bygget av båthuset var en dyrbar planering och de båtägare som då fanns som medlemmar i klubben, satsade en summa pengar för att bygga ett ordentligt båthus. Byggnadsmaterial kunde anskaffas till ett billigt pris genom Börje och Anders Nilsson.

De första åren var fredagskvällarna vikta för gemytlig samvaro på klubben. Man grillade, samtalade och planerade för framtiden. Det arrangerades eskadrar till Sollefteå sommartid m. m.

Klubbverksamheten fordrade transportmedel för båtvagnarna, och Anders fick tips på en begagnad traktor hos Klockestrands Såg o Hyvleri som pappa Börje Nilsson inspekterade (1996). Traktorn köptes in till klubben. Börje Nilsson ordnade även jordmassor för att planera marken till en jämn och snygg plan, och gräsmattor anlades. Flera gamla träd räddades, bl.a. de stora tallarna som finns framför och bakom klubbstugan. Planteringar ordnades. Bitto Olofsson skänkte rosenbuskar. Hasse Wedin planterade även andra buskar. Drivmedelsstationen som drevs av klubben via Torbjörn Ahlström, kom till år 1992. Den servicen ökade attraktionen för klubben och är ännu en viktig del i verksamheten.  Anders Nilsson var klubbens ordförande fram till 2008, då Ove Vesterman valdes som ordförande.

År 2013 fick klubben en uppdatering av denna hemsida via en händig klubbmedlem! Samma år sattes en mastkran upp vid kajen.

2014 upprustades Styrhytten med nytt tak bl. a. En handikapp-kran iordningställdes på kajen och en handikapptoalett kom till när dusch och toaletten på baksidan av klubbstugan renoverades. En pump för latrintömning placerades på kajen.

2016 byggdes en solaltan utanför den inglasade verandan på klubbstugan. Även en handikapp-ramp monterades i anslutning till denna altan vilket gjorde det möjligt för rullstolsburna att ta sig in i klubbstugan!

Mer verksamhet skedde i Järnverkstaden från 2016, då smeden Anders Bergqvist började använda verkstaden allt mer för tillverkning av smidesdetaljer.

2017 rensades gamla björkar bort vid Järnverkstaden och på de höga stubbarna byggdes ute-bord. Även ett sådant bord byggdes nära gästköket på kajen, där en tall hade kapats. Hasse Wedin var snickaren.

Sommaren 2017 påbörjades renovering av medlemsbryggan vid land mellan tankstationen och Styrhytten. Ett EU-projekt via Kramfors Kommun på tre år startade och avslutades 2019. Även bryggan vid Järnverkstaden där Ådalen III hade hemmahamn renoveras som sista åtgärd i detta projekt. Vintern 2018-19 låg Ådalen III vid båtklubbens gäst-kaj under reparationerna.

Senhösten 2017 monterades ett större förvaringstält innanför staketet för förvaring av båtar bl.a. Hösten 2018 monterades plåt över detta förvaringstält som tak/vägg mot snö o regn.

Under 2018 byggdes handikappramp runt Sjöbodarna och låga bryggan vid gästkajen bytte riktning mot Kungsgårds-viken istället för mot Box. Band monterades av dykare på våra bojar och farledsmarkeringar samt vissa bryggförankringar.

Den 13 mars 2019 byttes den gamla kaffeautomaten ut mot en nyare begagnad automat, då den gamla läckte vatten och orsakade elavbrott.

Sommaren/hösten 2019 iordningställdes en flotte för lustresor på vattnet i närheten av vår marina. En låg brygga lades vid rampen. Medlemmar byggde en litet ute-rum med bord och bänk vid klubbstugan/bastun. Bordet står på stubben av en av björkarna som kapades på grund av ålder. Flera björkar kapades som blev ved i vedboden. Vår tidigare beachbollbana planerades till en gräsmatta, då matjord skänktes av medlem Kurt Eriksson. Rampen fick en "ansiktslyftning" med skänkt oljegrus, som även räckte till "golv" i tälthallen. Vi fick installerat wi-fi och kamerabevakning på området. 2019 påbörjades renovering av bryggor via Kramfors Kommun.

Sommaren 2020 flyttade turbåten Ådalen III sin hemmahamn från Sandslån till Öd, Kramfors. Hösten 2020 installerades vattenmätare för klubbens räkning på klubbområdet. Anders Lindahl med grävare lade ny vattenslang med hjälp från kommunen. En boulebana iordningställdes på området för medlemmar och gäster.

Åren 2021-2022 spred sig pandemin över världen, den s.k. Coronabakterien. Det medförde att vi fick skjuta på möten för medlemmar. Därför skedde årsmöte för 2021-2022 vid samma tillfälle med alla val av funktionärer för de olika åren. I övrigt förekom underhåll på klubben genom några medlemmar som skötte de akuta och förbättrat det som fordrats. Klubbens traktor har fått en rejäl genomgång vilket var välbehövligt, då klubben är i ett stort behov av en fungerande traktor.

Båtklubben har sedan 2021 totalt fem cyklar för utlåning till gäster och medlemmar under vistelsen på klubbområdet. En av dessa fem cyklar har fastmonterat en cykelkärra bakom. Kärran är sponsrad av ICA Rosen i Nyland, som är närmaste matvaruaffären för att proviantera.

Hösten 2022 blev klubbstugans entré handikappanpassad via Kramfors Kommuns hjälp med kostnader för en del av materialet. Likaså blev klubbens ”whiskyflotte” renoverad för kommande behov.

Sammanställt av Lilian Vesterman

Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

"Styrhytten"

Klubbstugan var ursprungligen en barrack ifrån Väjafabriken

Flottarscenen

Klubbens cykel med cykelvagn.